Novinky

Proč WHO doporučuje těhotným očkování proti chřipce?

Existují různá doporučení pro to, co by těhotná žena měla nebo neměla dělat. Například sýry s plísní jsou prý škodlivé, také uzeniny nebo dokonce celer či petržel. Zato vakcíny s obsahem silně toxického formaldehydu nebo látky oktoxinol 9 přítomné například ve vakcinách proti chřipce, jsou podle WHO v pořádku a to až natolik, že doporučuje očkovat se proti chřipce hlavně těhotným ženám. Přijde vám, že tato skutečnost není zcela v pořádku? Na očkování vakcínou proti chřipce v období těhotenství nabízíme zcela odlišné názory dvou lékařů…

Rizika chřipky v těhotenství vs. očkování proti chřipce

Těhotné ženy jsou tou nejrizikovější skupinou, která by se měla dát očkovat proti chřipce. Tak zní doporučení světové zdravotnické organizace (WHO) pro letošní chřipkovou sezónu. O závažnosti chřipky nikdo nepohybuje. Skutečnou chřipkou však onemocní jen malé procento populace a tudíž i malé procento těhotných žen.  Riziko nepředstavuje chřipka samotná, ale imunitní reakce, kterou tělo vyvolá na přítomnost cizího viru.

Ohrožuje očkování nenarozené dítě?

Vakcína proti chřipce nemůže očkovanou ženu ohrozit, a stejně tak nepůsobí negativně ani na dítě. „Očkovací látka, používaná při očkování proti chřipce neobsahuje živé viry, tudíž k nákaze dítěte dojít nemůže,“ říká MUDr. Blechová.

Pani doktorka Ludmila Eleková, praktická lékařka pro dospělé, má zcela jiný názor: „Každá těhotná žena, která by o očkování proti chřipce uvažovala, by měla především vědět, že vakcíny nebyly testovány na těhotných. Výrobci to výslovně uvádějí v příbalových letácích, což jim ale nebrání současně uvést, že mimo první trimestr je možné očkovat při vysokém riziku chřipky. Každá těhotná, která se nechá očkovat, je v podstatě účastnicí postmarketingové studie. Natvrdo řečeno, je pokusným králíkem. Ona a hlavně její dítě. 

Často používaný argument, že neživá vakcína nemůže ohrozit plod, neodpovídá posledním vědeckým poznatkům. Je velmi dobře zdokumentováno, že periferní imunitní odpověď na různé antigeny, třeba jen části virů nebo lipopolysacharidy, má přímý vliv na mozek. Molekulami, které to zprostředkovávají, jsou především cytokiny (8,9, 10,11). Studie na zvířatech opakovaně prokázaly, že negativní vlivy imunitních adjuvancií a toxinů působí více na plod než na matku. Také bylo prokázáno, že dítě při infekci matky nepoškozuje vždy infekce, ale především stimulace imunitního systému matky (7). Očkování má za úkol stimulovat imunitu, jinak by nefungovalo, proto toto riziko platí i pro ně.“

Spor, který se vede kolem vakcín, se netýká antigenu (vir, bakterie, proti které se očkuje), ale adjuvantů, tedy přídavných látek. Encyklopedie wikipedie popisuje řadu z nich jako velmi toxické jedy. Faktem je, že jsou obsažené ve vakcínách a to v několikanásobně vyšším množství, než povolují normy. Mnoho lékařů tuto skutečnost zamlčuje buď záměrně, nebo tomu nevěnují pozornost. Přitom účinky adjuvantů jsou široce diskutovány ve vědecké literatuře a jsou podrobně popisovány mechanismy, kterými poškozují imunitní a nervové funkce (10).

Má vakcína negativní vliv na těhotnou ženu?

Podle doktorky Blechové nemá vakcína negativní vliv na tělo těhotné ženy, avšak s tímto jaksi neuváženým tvrzením nelze souhlasit, stačí se podívat na odstavec výše. Pakliže je ale těhotenství plánované, doporučují lékaři očkování proti chřipce spíše před těhotenstvím. „To není dáno tím, že by vakcína mohla těhotnou ženu či plod ohrozit, ale současným nedůvěřivým postojem veřejnosti vůči očkování. V případě jakýchkoli obtíží těhotné by byla tendence toto neodůvodněně přičítat vlivu očkování. Na druhé straně má očkování proti chřipce sezonní význam a očkuje se zejména v podzimních měsících, tudíž často je nezbytné očkovat během gravidity,“ popisuje lékařka Blechová.

Prasečí chřipka, která byla hlavním tématem senzací-chtivých médií v letech 2009 / 2010, přinesla nepříliš potěšující informace v souvislosti s očkováním a graviditou. „Nemohu souhlasit s tvrzením dr. Blechové, že by vakcína nemohla ohrozit plod nebo těhotnou ženu, oponuje doktorka Eleková, “Každá vakcína má nežádoucí účinky, to nemohou popřít ani propagátoři očkování. Bohužel současná medicína nemá diagnostická ani jiná kritéria, aby předem bezpečně určila, kdo by neměl být očkován, protože bude s vysokou pravděpodobností vakcínou poškozen. Každé očkování sebou nese riziko. Tvrdit, že vakcína „nemůže“ poškodit, je nezodpovědné! A také neodpovídá vědeckým poznatkům, které prokazují určité patologické imunitní procesy u všech očkovaných pokusných zvířat. Záleží pak na individuální situaci očkovaného, proběhnou-li tyto procesy skrytě nebo se projeví příznaky. 

S ohledem na průběh těhotenství byla sezóna prasečí chřipky zvláště tragická“, říká doktorka Eleková a pokračuje: „Zpětné vyhodnocení záznamů VAERS ukázaly, že došlo k sedminásobnému zvýšení potratovosti po očkování proti prasečí chřipce (6). Tato vakcína obsahovala rtuť a skvalen, takže není divu. Je dobře zdokumentováno, že nikoli virus, ale aktivace imunitní odpovědi matky poškozuje plod, celkově a zejména vývoj mozku (7)“.

(TIP: https://www.doktor-zdravi.cz/…exicka-nova/)

Chřipka nebo jiné infekční onemocnění v těhotenství představuje vyšší riziko projevu autismu nebo schizofrenie u narozeného dítěte (7), což ovšem není argument pro očkování. Pouze malé procento populace onemocní skutečnou chřipkou, z nich je zase jen malé procento těhotných.  Podle doktorky Elekové cílené očkování těhotných žen znamená ZVÝŠENÍ počtu těch, které ohrozí své dítě. “Já osobně bych se nikdy nenechala v těhotenství očkovat, ani to nemohu doporučit. Rizika očkování jsou mnohem víc nepředvídatelná než rizika nemoci. A opakuji, neexistují žádné důkazy, že je očkování bezpečné, spíše naopak. Ti, kdo to doporučují, musejí být buď nedostatečně informovaní, dezinformovaní nebo mít jiné zájmy.“

Co dělat při chřipce v těhotenství? Je vhodnější posilování imunity nebo očkování? 

„Organismus gravidní ženy je přizpůsoben zátěži a mnoha mechanismy chrání nenarozené dítě. Na druhé straně, změny, ke kterým v organismu dochází, mohou být příčinou častějších komplikací onemocnění. Prevence vůči infekcím zahrnuje přirozené posilování imunity zdravým životním stylem, vyváženou stravou, přirozeným přísunem vitamínů, dostatkem pohybu a otužováním. Navzdory tomu v epidemii chřipky k nákaze dojít může, tudíž nejbezpečnější ochranou je očkování,“ vysvětluje MUDr. Zuzana Blechová.

Že pravá chřipka v těhotenství není nic banálního, svědčí i slova MUDr. Ludmily Elekové: „U několika pacientek se mi stalo, že potratily. Stalo se to i v mé rodině. Ovšem to není důvod pro očkování. Sezóna prasečí chřipky ukázala, že riziko hospitalizace těhotných v souvislosti s chřipkou je velmi malé. Zvýšené riziko nesou hlavně ženy obézní nebo s jinými vážnými nemocemi. Studie publikovaná v New England Journal of Medicine, zjistila, že v Austrálii a na Novém Zélandu bylo riziko hospitalizace těhotných na JIP v souvislosti s chřipkou jen asi 0,03%. V roce 2009 tam bylo 250 000 těhotných žen. Na JIP bylo hospitalizováno pouze 66 těhotných nemocných chřipkou, což znamená incidenci komplikací chřipky 1 žena na 3 800 těhotných, čili riziko 0,03%. K téměř stejným číslům došla i americká studie AZIC (11). Nechť si zváží každá těhotná sama za sebe, stojí-li toto minimální riziko za riziko nedostatečné otestované vakcíny.“

Co doporučit těhotným ženám pro prevenci a léčbu chřipky? Doktorka Eleková klade důraz na kvalitní stravu, dostatek vitaminů (nejlépe přírodní zdroje, ale mohou být i doplňky stravy), dále doplňovat vitamin D v dávce kolem 2000–3000IU denně, vitamin C v dávce kolem 3–5g denně. Tato opatření jsou účinná na všechny infekce, nejen na pravou chřipku. Když těhotná žena onemocní, je dobré vždy zůstat v posteli a nemoc nepřecházet. „Obecně jsem zásadně proti srážení horečky, protože to oslabuje imunitní reakce“,radí doktorka a pokračuje, „U těhotných silná imunitní odpověď může poškodit plod. Rozhodnutí, co si vybrat, nechám na osobním zvážení. Ani jeden postup – nechat horečku nebo ji srazit – není bez rizika. Když by se těhotná rozhodla horečku srážet, doporučila bych cca poloviční dávku léku, aby se teplota jen snížila, nesrazila úplně. Ideálním lékem pro těhotné jsou samozřejmě homeopatika“. 

Autor: redakce DZ,

 Děkujeme za poskytnuté informace a zpracování tématu MUDr. Ludmile Elekové

Zdroje:

6. Goldman GS, Comparison of VAERS fetal-loss reports during three consecutive influenza seasons, Was there a synergistic fetal toxicity associated with the two-v accine 2009/2010 season?, Hum Exp Toxicol May 2013 vol. 32 no. 5 464–475

7. Blaylock, Dangers of Excessive Vaccination, www.russellblaylock.com

8. Besedovsky HG, Del Rey A: Brain cytokines as integrators of the imunne-neurpendocrine network, DOI: 10.1007/978–0–387–30398–7_1. Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology, pp 3–17, 2008, Springer Science+Business Media, LLC.ISBN: 978–0–387–30358–1.

9. Layé S et al: Peripheral administration of lipopolysacharide induces the expression of cytokine transcripts in the brain and pituitary of mice. Brain Res Mol, 1994 Nov; 27(1):157–62, PMID: 7877446

10. Tomljenovic L, Shaw CA, Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations, Lupus February 2012 vol. 21 no. 2223–230,  http://lup.sagepub.com/…223.abstract, slovensky zde http://www.slobodavockovani.sk/…j-populacii/

11. http://www.rizikaockovani.cz/…94464991.pdf

Ke stažení – příbalové letáky vakcín proti chřipce

http://www.vakciny.net/…RIP%20PI.pdf

http://www.vakciny.net/…flu%20PI.pdf

1 Comment on Proč WHO doporučuje těhotným očkování proti chřipce?

  1. Jana Žďárová Karasová // 15.9.2021 at 11:43 // Odpovědět

    Milé maminky, všechny kdo hledáte informace, jako já o očkování chřipky v období gravidity POZOR! Jedná se o specificky kriticky zaměřený článek, který má vzbudit paniku, a to zejména protože je publikován na neodborných stánkách a vyjadřuje pouze názor jednotlivce. Argumentace je chabá, je to vidět i ve špatně citovaných zdrojích, kdy citace začínají 6, kde se ztratily citace 1-5? Taktéž jediný relevantní odkaz 11, který cituje světová data je pouze názor jedné osoby, paní prof. RNDr. Alena Strunecká není lékařka, ale spisovatelka, takže vysoce nerelevantní zdroj. Tento zdroj je pouze v PDF formátu, tedy nebyl publikován a revidován žádných odborníkem (rozumějte: tedy člověkem, který rozumí).

    Je mi líto, že zde probíhá takováto nestydatá manipulace s daty a Vašimi obavami, ztráta jakéhokoliv dítěte a to riziko v 1-6 měsíci po narození je opravdu vyšší nebo riziko předčasného porodu, či újmy na zdraví Vašem (13x zvýšené riziko závažného průběhu zápalu plic) autorky opomíjejí. Nevím zdali tato organizace (Doktor-zdraví.cz), či tyto dámy, jsou ochotny přijmout vlastní odpovědnost za své názory. Určitě nebudou ochotny refundovat Vám náklady na léčbu, či přijmou odpovědnost za úmrtí či poškození zdraví Vašeho či Vašeho dítěte. Rozhodnutí a tedy i důsledky rozhodnutí budou vždy a jen na Vás, ony jsou z obliga.

    Hledejte zdroje relevantní, Ministerstvo zravotnictví, SÚKL, Česká vakcinologická společnost, Česká gynekologická a porodnická společnost,… A rozhodněte se dle svého vědomí a svědomí co nejlépe…

    Jana Žďárová Karasová

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


Kontrolní text

*


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, reklamě a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close