Novinky

Rakovina nemusí být osudová diagnóza

V současné civilizaci ovlivňuje zdravotní stav člověka celá řada negativních faktorů, například znečištění zevního prostředí, různé druhy radiace, nesprávná životospráva a výživa, chronický stres. Tyto faktory přispívají k dlouhodobému přetěžování a poruchám funkce imunitního systému s následným zvýšením výskytu různých onemocnění včetně infekčních, ale i onkologických chorob. Předmětem výzkumu dietních faktorů, posilujících ochranu tkání proti rizikovým faktorům, je řada látek, z nichž některé mohou tvořit součást přirozené stravy, jiné jsou součástí různých výživových doplňků.

Mezi látky, jejichž účinky jsou v posledních letech intenzivně zkoumány, patří inositolhexafosfát (IP6) a inositol. Tyto látky podle dosavadních znalostí přispívají různými mechanismy k ochraně buněk před škodlivými vlivy, přičemž účinky obou látek mají synergický charakter. IP6 a inositol jsou obsaženy v některých rostlinách, ale skladba stravy v rozvinutých zemích je často na tyto látky chudá, a proto je jejich přísun do lidského organismu nedostatečný. Řešením je v takových případech jejich suplementace. V České republice jsou IP6 a inositol dostupné v přípravku Inocell (Barny´s).

Účinnými látkami přípravku Inocell jsou inositolhexafosfát a inositol. Inositolhexafosfát je látka ze skupiny fosfolipidů. Nachází se v rostlinných buňkách, ale i v buňkách savců. Výzkum úlohy IP6 v organismu postupně odhalil řadu prospěšných účinků, které může mít IP6 pro lidský organismus – například podporu integrity buněk, která souvisí s antioxidačním potenciálem IP6, založeném na schopnosti inhibovat vliv železa na tvorbu hydroxylových radikálů. IP6 přispívá k integritě buněk i díky tomu, že patří ke třídě fosfolipidů – látek nezbytných pro strukturu a funkci biologických membrán. Významnou aktivitou IP6 je i podpora imunity, například prostřednictvím zvyšování aktivity NK-buněk (tzv. přirozených zabíječů, natural killers). IP6 působí i jako prekursor molekul nezbytných pro přenos signálu v buňce, má proto důležitou úlohu v buněčných funkcích; podporuje například vyvolání apoptózy v rakovinné buňce, pro kterou je charakteristická porucha schopnosti akceptovat signál apoptózy. Aktivita IP6 v protinádorové ochraně je zprostředkována ještě dalšími mechanismy.1,6

IP6 má proto potenciál jako doplněk standardní onkologické léčby a přispívá i k lepšímu snášení adjuvantní terapie. Inositol je cyklický alkohol, prekursor IP6, který se vyskytuje v buněčných membránách, obvykle konjugován s lipidy, např. jako fosfatidylinositol, dále např. jako myoinositol v myocytech. Význam inositolu pro podporu integrity buněčné stěny (např. hepatocytů a nervové tkáně) je dobře znám. Jeho metabolity patří k látkám, které slouží k nitrobuněčné signalizaci. Na laboratorních modelech bylo prokázáno, že inositol podporuje protinádorovou imunitu, nejvýraznějších účinků bylo dosaženo společnou aplikací inositolu s IP6.1,6

Laboratorní a klinické studie

Průzkum účinků IP6 a inositolu vycházel z epidemiologických dat o souvislosti mezi vysokým obsahem IP6 v dietě a nízkou incidencí kolorektálního karcinomu a ze zjištění, že IP6 se v organismu defosforyluje na inositolfosfáty s nižším stupněm fosforylace, které inhibují růst nádorových buněk a že přidání inositolu k IP6 podporuje jeho účinek. V laboratorních studiích bylo potvrzeno, že IP6 je vychytáván nádorovými buňkami, ovlivňuje jejich diferenciaci a růst,1 nádorovou angiogenezi2 a podporuje účinnost chemoterapie, pokud jde o kvalitu života.3 Na problematiku protinádorové obrany je zaměřena většina dosavadních studií účinnosti kombinace IP6+inositol a této tématice byla věnována i mezinárodní konference, konaná v roce 2004,4 kde byly představeny výsledky studií, prokazujících různé mechanismy účinku IP6 a inositolu: inhibice angiogeneze, inhibice buněčného růstu, regulace apoptózy, inhibice transkripčních aktivit v buňce, inhibice metastatického procesu, podpora antiproliferačního účinku některých cytostatik. Byla prezentována i klinická studie (později separátně publikovaná),5 v které přidání IP6+inositolu k chemoterapii u pacientů s kolorektálním karcinomem vedlo k potlačení intenzity nežádoucích účinků chemoterapie a zlepšení kvality života pacientů. V další klinické studii6 byl podáván IP6 a inositol k chemoterapii pacientkám s karcinomem prsu, což vedlo k lepšímu snášení chemoterapie a zlepšení kvality jejich života (podrobněji k této problematice viz souhrnný článek o účinnosti kombinace IP6+inositol v podpoře onkologické prevence a léčby7).

V roce 2010 byly publikovány výsledky prospektivní randomizované kontrolované studie, v které pacientkám s invazivním duktálním karcinomem mammy byla podávána souběžně s adjuvantní chemoterapií kombinace IP6+inositol, nebo placebo. Výsledky ukázaly, že přidání IP6 a inositolu k adjuvantní terapii u těchto pacientek snižovalo výskyt nežádoucích účinků léčby a zlepšovalo významně kvalitu jejich života i funkční status.8

Použití přípravku Inocell

Přípravek se užívá k podpoře funkce imunitního systému, jako doplněk mezi fázemi onkologické léčby, k podpoře regenerace jater (například po hepatitidě), u osob vystavených nadměrnému a častému stresu, při nevyvážené stravě, u kuřáků.

Kontraindikace: Přecitlivělost na jednotlivé složky přípravku.

Dávkování: Přípravek má formu tablet, k dispozici je balení po 60 tabletách. Dávkování u dospělých: 4 tablety denně. Děti od 6 let: 2 tablety denně.

Zdroj: Edukafarm, Profil vypracoval kolektiv autorů vedený

MUDr. Pavlem Kostiukem, CSc. s použitím odborné literatury.

Literatura
1. Vucenik I, Shamsuddin AM. Cancer inhibition by inositol hexaphosphate (IP6) and inositol: from laboratory to clinic. J Nutr 2003;133:3778S-3784S.

2. Vucenik I, Passaniti A, Vitolo MI, et al. Anti-angiogenic activity of inositol hexaphosphate (IP6).Carcinogenesis 2004;25:2115–2123.

3. Tantivejkul K, Vucenik I, Eiseman J, et al. Inositol hexaphosphate (IP6) enhances the anti-proliferative effects of adriamycin and tamoxifen in breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2003;79:301–312.

4. Seventh International Conference of Anticancer Research, Korfu, 2004 (Abstracts). Anticancer Research 2004;24(5D).

5. Druzjanic N, Juricic J, Perko Z, et al. IP6+inositol as adjuvant to chemotherapy of colon cancer: our clinical experience. Anticancer Res 2004;24:3474.

6. Juricic j, Druzjanic N, Perko Z, et al. IP6+inositol in treatment of ductal invasive breast carcinoma: our clinical experience. Anticancer Res 2004;24:3475.

7. Shamsuddin AKM, Vucenik I. IP6 and inositol in cancer prevention and therapy. Curr Cancer Ther Rev2005;1:259–269.

8. Bacic I, Druzijanic N, Karlo R, et al. Efficacy of IP6 + inositol in the treatment of breast cancer patients receiving chemotherapy: prospective, randomized, pilot clinical study. J Exp Clin Cancer Res 2010;29:12.

Další literatura u autorů.

Poznámka: Statut přípravku: doplněk stravy, schválený hl. hyg. MZ ČR. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: není hrazen.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


Kontrolní text

*


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, reklamě a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close