Novinky

10 důvodů proč užívat vitamin D

Jisté americké web stránky věnují ohromné úsilí tomu, aby šířily informace o významu užívání vitaminu D. A zcela právem. Mnohé klinické studie prokázaly úzkou souvislost mezi nedostatkem vitaminu D v krvi a mnoha nemocemi, mezi které lze vyčíst diabetes, sklerózu multiplex, onemocnění srdce a cév, psychické potíže a deprese a mnoho dalších. Jeho užívání dokonce pomáhá při hubnutí a podporuje zdravý vývoj kostí. Farmaceutické firmy však význam tohoto vitaminu podstatně zlehčují a prezentují raději drahé léky. Přestože vitamin D nelze považovat za všelék, už teď je jasné, že může pomoci při řešení mnoha potíží. Podívejme se nyní na to, jak ho můžeme využít ve prospěch našeho zdraví.

Fakta o vitaminu D

Tělo si produkuje vlastní vitamin D vlivem působení slunečného záření, které dopadá na pokožku. Ačkoli je slunce hlavním zdrojem vitaminu D, pro mnoho lidí je zcela nedostačující. Lidem se světlou pletí stačí pobývat na slunci zhruba 10 – 20 minut denně a mají o potřebnou zásobu postaráno. Problém nastává hlavně v zimních měsících a chmurných dnech, kdy je slunečního svitu jen omezeně. Podobně ochranné prostředky, nezbytné jako ochrana před rakovinou kůže, zasahují do vlastní produkce tohoto vitaminu. Starší lidé a lidé s tmavší barvou pleti však potřebují více vitaminu D, slunce jako zdroj nestačí. Podle expertů je vhodnou alternativou složení stravy a doplňky stravy o nichž se zmíníme níže.

Vitamin D posiluje zdraví kostí

Vitamin D je naprosto nezbytný pro zdraví kostí od kojeneckého věku až po stáří. Podílí se na tvorbě kostní hmoty a při mineralizaci kostí. Pomáhá tělu absorbovat vápník ze stravy, proto hlavně ve vyšším věku je denní příjem tohoto vitaminu nezbytný. Předejdeme tak zlomeninám a křehkým kostem. Děti potřebují vitamin D pro prevenci vůči křivici, příčiny křivých nohou slabých kostí. Přidávání vitaminu D do mléka v roce 1930 pomohlo téměř eliminovat různé nemoci.

Vitamin D a skleróza multiplex

Skleróza multiplex se vyskytuje mnohem častěji u národů žijících vzdáleně od rovníku. Již roky experti sázeli na souvislost mezi slunečním svitem, úrovní vitaminu D a touto autoimunní chorobou, která postihuje nervový systém. Nové vodítko se objevilo se studií vzácného genového defektu, které současně vedlo k nízké hladině vitaminu D a vyššího rizika sklerózy multiplex. Přesto zatím nejsou žádná konkrétní data potvrzující skutečnost, že užívání vitaminu D, může být považováno za prevenci vůči tomuto onemocnění.

Vitamin D a diabetes

Některé studie poukazují na souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D a diabetem typu 2. Můžeme tedy pravidelným užíváním předejít tomuto onemocnění? Lékaři argumentují, že pro obecné doporučení k užívání vitaminu D jako prevenci proti diabetu, není dostatek důkazů, avšak už nyní se ví, že přemíra tělesného tuku a současně nízká hladina vitaminu D hrají podstatnou roli.

Vitamin D a hubnutí

Studie poukazují na fakt, že obézní lidé mají nízkou krevní hladinu vitaminu D. Tělesný tuk bohužel navazuje vitamin D a ten se pak dál v organizmu nevstřebává. Prozatím není jasné, jestli přímo obezita stojí za nízkou hladinou vitaminu D v krvi, anebo se na tomto stavu podílí jiné související faktory. Jedna ze studií však uvádí, že suplementace vitaminem D u obézních lidí společně s omezením příjmu kalorií, může vést ke snazšímu hubnutí. Faktem ale je, že sluneční svit hubnutí podporuje.

Nízká hladina vitaminu „D“ a deprese

Vitamin D hraje důležitou roli na vývoj mozku a jeho funkce. Jedna se slibných studií uvádí, že doplnění vitaminu D může velmi významně pomoci lidem se středně závažnou depresí. Jiná studie však dospěla k různým výsledkům. Za těchto okolností je proto lepší konzultovat užívání vitaminu D s Vaším ošetřujícím lékařem.

Vitamin D a rakovina tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva patří mezi nejčastější typy rakoviny v ČR. Na všeobecné závěry je příliš brzo a rozhodně nelze ustanovit vitamin D za univerzální zbraň proti tomuto onemocnění. Novější typy studií však potvrzují, že lidé s vyšším obsahem vitaminu D v krvi, mají podstatně nižší riziko rakoviny tlustého střeva.

Vitamin D a rakovina

Mnoho závěrů odborných prací dospělo k tomu, že vitamin D hraje podstatnou roli v prevenci rakoviny prsu a rakoviny prostaty. Přesto tady balancujeme mezi dvěma tábory. Někteří odborníci říkají, že pro podporu tohoto odvážného tvrzení nejsou k dispozici dostatečné údaje. Druhé pole vědců však tvrdí, že pravda o vitaminu D je záměrně zamlčována farmaceutickými společnostmi a stojí si za tím, že užívání vitaminu D snižuje riziko onemocnění rakovinou.

Vitamin D a kardiovaskulární systém

Nízká hladina vitaminu D je často spojována s vyšším rizikem onemocnění srdce a infarktem. Zatím ale stále není jasné, kolik vitaminu D by bylo potřeba pro snížení rizika chorob srdce a cév. Příliš vysoké množství vitaminu D v krvi totiž může poškodit cévy a srdce tím, že se zvýší množství vápníku v krevním oběhu.

A faktor demence?

Starší lidé mají obecně nižší úroveň vitaminu D v krvi. Výzkumníci zjistili, že starší lidé s deficitem vitaminu D, dopadli hůř v testech na paměť a pozornost. Výsledky se srovnávali s jedinci, kteří měli hladinu vitaminu D v normě. Aby se však tato hypotéza potvrdila, je potřeba uskutečnit další výzkumy.

Vitamin D a imunita

Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani potvrdily, že vitamin D hraje zásadní roli při aktivaci našeho imunitního systému (tzv. T buněk) vůči virům a bakteriím. Lidé, kteří zemřeli na virus H1N1, měli chronický nedostatek vitamínu D. Vzhledem k tomu, že neměli žádnou odpověď vlastního imunitního systému, byly snadným cílem pro tento typ viru. Většina nemocných tráví mnoho času v kancelářích bez přístupu slunce. U těchto osob se doporučuje užívání vitaminu D preventivně a poslouží zajisté lépe, než některé bylinné či „multivitaminové“ preparáty.

Načerpejte vitamin D

Hned na začátku jsme se zmínili o tom, že vitamin D získáváme především ze slunečního svitu. V zimě a brzo na jaře ho však máme nedostatek, alternativou je proto strava a doplňky stravy.

Vybírejte moudře: potraviny s obsahem vitaminu D

Kdysi se vitamin D přidával do mléka a některých potravin, v současné době je však potřeba tyto potraviny aktivně hledat. Bohaté na vitamin D jsou losos, makrela nebo mečoun. Jiné druhy mastných ryb – tuňák, sardiny – obsahují vitamin D, ale v o mnoho menším množství. Malé množství je obsaženo i ve vaječném žloutku, hovězích játrech, cereáliích a v mléce. Sýry obvykle vitamin D neobsahují.

Etikety potravin uvádějí, jestli jsou v nich přidané vitaminy a pokud ano, výrobci se tím rádi pochlubí. Obvykle se vitamin D přidává do mléka (i do sojového), cereálií, jogurtů, pomerančového džusu nebo chleba. Začněte den tím, že zvážíte výběr vhodných potravin s obsahem tohoto zdravého přídavku.

Vitamin D – doplňky stravy

Vitamin D můžeme hlavně v zimě doplňovat užíváním doplňků stravy. Existují 2 formy: D2 (ergocalciferol) forma, která se nachází v jídle a D3 (cholecalciferol), forma, kterou si vyrábí tělo ze slunečního svitu. Oba druhy se produkují rozdílně, podstatné je, že hladinu vitaminu D v krvi zvednou oba. Většina multivitaminových preparátů obsahuje cca 400 IU vitaminu D.

Zjistěte, jestli máte nedostatek vitaminu D

Doktor Richard Kremer z Centra zdraví univerzity v McGill publikoval studii v časopise Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (březen 2012), která informuje, že až 59 % populace má nedostatek vitaminu D a z toho celých 25 % má extrémně nízkou hladinu. Ví se, že nízké úrovně vitaminu D souvisí s mnoha závažnými chorobami, včetně cukrovky, rakoviny, osteoporózy, kardiovaskulárními chorobami a oslabeným imunitním systémem.  Patříte mezi rizikové skupiny?

Věk nad 50 let
Tmavá kůže
Bydlení na severní straně
Nadváha, obezita, potíže s trávicím systémem
Onemocnění kardiovaskulárního systému
Alergie na mléko a laktózová intolerance
Onemocnění jater
Onemocnění trávicího systému např. Crohnova nemoc, celiakie

Symptomy nedostatku vitamínu D

Většina lidí nepocítí žádné konkrétní symptomy nízké hladiny vitaminu D, pouze ojediněle se u dospělých zjistí křehké kosti či nespecifické bolesti kostí anebo svalová slabost. U dětí nedostatek vitaminu D může vést ke křivici, která se však v dnešní době téměř nevyskytuje.

Jak zjistíme hladinu vitaminu D?

Hladina vitaminu D se zjišťuje jednoduchým krevním testem. Existují dvě formy vitaminu – D2 a D3, v krvi mohou být vyšetřeny obě formy:

Vitamin D2 je forma vyskytující se v potravinách rostlinného původu a ve většině doplňků stravy, najdeme ho často pod názvem ergokalciferol.

Vitamin D3 je forma vytvářená v těle, využívána například k léčbě závažných stavů nedostatku vitaminu D. Vitamin D3 je živočišného původu a je označován jako cholekalciferol. V letních měsících většina vitaminu D3 vzniká v kůži z cholesterolu působením ultrafialových paprsků.

Obě formy – tedy vitamin D2 a D3 – jsou konvertovány na 25-hydroxyvitamin D a poté na 1,25-dihydroxyvitamin D. Mnohé testy na vitamin D nerozlišují mezi formou D2 a D3 a uvádějí výsledek jako celkový vitamin D. Novější metody stanovení však umí tyto formy rozlišit. Hladina vitaminu D by se měla pohybovat od 20 – 30 nanogramů na mililitr (ng /mL).

Kolik vitaminu D potřebujeme?

Mezinárodně stanovená hranice pro vitamin D se nachází na úrovni 600 IU na den pro dospělé do 70 let. Lidé ve věku 71 let a výše by měli přijmout 800 IU. Některé studie doporučují ještě vyšší množství, ale nadmíra vitaminu D je škodlivá. Maximální horní hranice je stanovena na 4000 IU denně pro dospělé osoby, u dětí na 400 IU denně.

Předávkování vitaminem D

Někteří odborníci doporučují mnohem vyšší množství vitaminu D než 600 IU, ale předávkování může být nebezpečné. Vysoké množství vitaminu D může zvýšit obsah vápníku v cévách, srdci a játrech. Institute of Medicine stanovil hranici na maximální toleranci 4000 IU denně. Tělo si produkuje vlastní vitamin D ze slunce a pokud ho má dost, pozastaví jeho produkci. Sluncem se předávkovat nelze.

Vitamin D pro kojence a děti

Mateřské mléko je nejlepším zdrojem vitaminu D, ale bohužel ho příliš neobsahuje. Kojené děti by měli přijmout asi 400 IU denně až do doby, než přejdou na jinou stravu. Zhruba 1 litr mléka pokryje denní potřebnou dávku vitaminu D. Od věku jednoho roku pak děti už nepotřebují žádnou suplementaci. Buďte však opatrní, předávkování vitaminem D způsobuje nechutenství, žaludeční nevolnost, zvracení, velkou žízeň, bolesti svalů a další symptomy. Mnoho dětí však nepřijímá dostatek vitaminu D, protože odmítají mléko. Denní dávka pro děti představuje zhruba 400 IU – 600 IU. Alternativou jsou proto dětské multivitaminy a nebo doplněk stravy s obsahem čistého vitaminu D.  Děti s chronickými nemocemi jako např. cystická fibróza, mají sklony k nedostatku vitaminu D, jejich rodiče by proto měli konzultovat případnou suplementaci s lékařem. Obvykle se pro kojence a starší děti používá lék Vigantol (olej s obsahem vitaminu D3), případně doplněk stravy Avita Vitamin D (kapsle s obsahem vitaminu D3 a některých minerálních látek).

Léky v interakci s vitaminem D

Některé léky mohou způsobit, že se vitamin D nevstřebává v dostatečném množství. Patří sem: laxativa, steroidy, statiny a jiné léky na snížení cholesterolu, dále léky proti křečím, záchvatům a epilepsii. Rovněž pokud užíváte dioxin, léky na srdce, konzultuje užívání vitaminu D s lékařem.

Autor: JK, zdroj informací:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18290718

http://www.naturalnews.com/…_breast.html

http://www.naturalnews.com/…vention.html

http://www.vitamindcouncil.org/

59 Comments on 10 důvodů proč užívat vitamin D

 1. nam doporucila lekarka jeste na podporu vitaminu d lek vigantol, jsou to kapicky, bereme je cela rodina, hlavne i na podporu imunity

 2. JančaJani // 18.4.2016 at 21:38 // Odpovědět

  Nám předepsal dětský lékař kapičky Vigantol pro malou, máme dávat do dvou let, je to prý vlastně náhrada rybího tuku. Takže já dávám malé, vzít si je s ní mě nenapadlo asi to taky zkusím.

  • Doporučuju :). Doma Vigantol dlabeme celá rodina :). Dcera, já i mamka. Paní doktorka nám to doporučila jako prevenci proti křivici.

 3. Já dávám naší malé kvůli kostem, musíme dávat i trochu větší dávku než obvykle, ale prý když to budeme dodržovat tak se to spraví, ještě že se to dá takhle…

 4. kamila.336 // 3.5.2016 at 16:44 // Odpovědět

  Ja mam doma Probio C+D a jsem s tim spokojena. Hlavne pres zimu dlabeme cela rodina. I kdyz me trapi nejake strevni potize tak tato vecicka je na to to nejlepsi.

 5. “Věděli jste, že Vigantol používájí i senioři a nebo lidi se zlomeninami, protože pomáhá zavápňovat kosti.- Samotný Vápník se totiž do kostí neuloží, když chybí vitamin D.

  • Přesně tak, dávám to i své malé Aničce a používá to i moje mamka, které je šedesát, jako prevenci proti křivici (předepsala a doporučila jí to její paní doktorka!)

 6. Vigantol se předepisuje dětem do roku jako prevence křivice a než zaroste fontanela, celkově je potřeba pro děti ve vývoji. My jsme Vigantol dávali ještě po roce kvůli kloubům a všechno se spravilo a podávání je snadné, kapala jsem do mlíčka a malá ani nevěděla :-)

 7. Vigantol se běžně předepisuje do roku dítěte aby správně zarostla fontanela a jako prevenci křivice. Já dávala obou dětem, jsem ráda, že nám to takhle doktor předepsal protože bych nechtěla dětem dávat nějako volně prodejné doplňky stravy tomu nevěřím, protože vím, že ty nemusí procházet tak důkladným testováním jako léky jako Vigantol.

 8. Také doplňujeme vitamín D tak, že dáváme kapičky Vigantol, vyhovuje :)

 9. Kapičky Vigantol taky dávám dvojčatům a je to nejlepší, zaprvé víte co miminku dáváte protože je na předpis od doktora a dává se dětem už léta a za druhé je to i pohodlné v té formě kapiček.

 10. Vitamín D doplňujeme užíváním Vigantol, je ve formě kapiček takže je to pohodlné a taky ověřené.

 11. Taky dávám Vigantol, je to nejlepší.

 12. Taky dávám Vigantol oboum dětem. Osvědčil se :)

 13. Vigantol dávám do mléka, dávám takhle už 4 měsíce, budeme dávat do roku věku jak nám řekl dětský, vyhovuje nám.

 14. Taky užíváme Vigantol, snadno se podává v té formě kapiček a už je prověřený

 15. Vitamín D je hodně důležitý. Nám se taky osvědčilo ho doplňovat kapičkami Vigantol – není problém aby tu jednu kapičku malá spolkla a pro mě teprve ne :))

 16. Nám se taky osvědčily kapky Vigantol, každý den jednu kapku, uplná pohoda

 17. Taky doplňujeme vitamín D prostřednictvím kapiček Vigantol. Jsou už ověřené a kvalitní a vyhovuje nám i způsob podávání.

 18. Doplňujeme také prostřednictvím kapiček Vigantol, předepsal nám je doktor a vyhovují nám. Hlavně bych dítěti nedávala nic co se nově objevilo a není to ověřené, takže i po téhle stránce jsem i vigantolu klidná.

 19. taky to tak beru…dávám už 6. měsícem a vyhovuje nám to tak

 20. Vitamín D doplňujeme taky prostřednictvím kapek Vigantol a je to nejlepší, snadné podávání a je to kvalitní a osvědčený přípravek.

 21. Též dáváme vigantol a všechno je naprosto v pořádku. Přijde mi jako nesmysl, že by po něm mělo dítě bolení bříška, protože do třech měsíců jsou koliky naprosto normální a co jsem se dívala na složení, tak neobsahuje nic špatného http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0012023&tab=info

 22. Dáváte vigantol na lžičku společně s mlíkem nebo kapete přímo do pusinky ? Nás to čeká taky, ale bojím se, aby mi ho s tím mlíčkem malá nevyblinkala :(

 23. Dávám společně s mlíkem a nestalo se mi že by ho syn vyzvracel :)

 24. Všimla jsem si, že hodně dospělých užívá vigantol, ale ten je určený spíše pro malé děti. Pro dospělé je určený vigantolvit.

  • Ahojte. Právě že vigantol je určený nejen dětem, ale i dospělým ženám a mužům… A lepší než si samovolně kupova něco v lékárně je poradit se s odborníkem (tedy s doktorem). Navíc vigantol je na předpis a pojišťovna ho skoro celý proplácí.
   Já jsem s vigantolem naprosto spokojená. :)

 25. Narazila jsem na tuto diskuzi, protože mi bylo od doktorky řečeno, že mám málo vitamínu D a potřebovala bych ho doplnit. Chci se zeptat je dostačující, když do jídelníčku zařadím odpovídající množství potravin, které tento vitamín obsahují nebo je lepší si koupit přímo vitamín a doplňovat uměle ?

  • Tady je ten největší problém a to je ten, že bohužel ze stravy ho získáte tak 15%, zbytek by mělo být půsovením slunečního záření na vaši kůži. A v tom je ten zádrhel, když nechodíte ven, tak ho logicky máte málo.

  • Někdo tu zmiňoval vigantolvit, ten znám, nebylo mi po něm špatně což už jsem s jedním takovým doplňkem měla, každý asi reaguje jinak. Brala jsem ho nedávno. Chápu, že spoustě lidí se nelíbí cpát do sebe zbytečnou chemii, ale někdo holt nemá na výběr.

 26. To co píše Ivana by mě také celkem zajímalo, je to mojí vlastní vinou uznávám, ale nejím ryby ani vnitřnosti, kde je prý vit. D nejvíc, takže bych také poprosila o radu.

  • To vůbec nevadí, skočte si za svoji dr. ona vám poradí co a jak a něco vám předepíše. My doma používáme Vigantol a jsme opravdu všichni spokojeni :)

 27. Já mám velmi dobré zkušenosti s doplňky stravy. Zpočátku jsem byla taky skeptická, protože jsem se nustále někde dočítala, že nemají žádný účinek. V lékárně mi paní doporučila vigantolvit a po dobrání celého balení a nových testech už byla hladina vitamínu v pohodě.

 28. Dobrý den, mohu se zeptat, jak dlouho jste ho brala? Řeším teď podobný problém

 29. V balení je 60 tabletek, takže vám vydrží na 60 dní. Ale dokud nebude dobré počasí, tak ho budu brát. Hlavně, já špatně snáším prášky, takže mi vyhovuje, že jsou malé.

 30. Netušila jsem, že vitamín D je tak málo přijíman potravou. To si raději taky někam zajdu, ať vím, jestli ho mám dost

 31. Já zjistila problém s vitamínem D3.Bylo to v době, kdy jsem byla hodně vyčerpaná a často nemocná.Nechala jsem si odebrat krev a přišlo se na to, že ho mám velký nedostatek.Proto ty časté virozy,oslabená imunita a nakonec i problémy se svaly.Po doporučení praktického lékaře jsem šla do lékárny a odnesla jsem si Vitamin D3 Extra od firmy Biomin.Je to výrobce léčiv, takže tady je kvalita zajištěna.Tento doplněk stravy beru cca rok a stav se upravil.Kdybych měla jíst hlavně ryby, tak mě to asi zruinuje, abych měla tu správnou hladinu v krvi, tak jsem ráda, že existují taková jednoduchá řešení.

 32. Můžu se zeptat ohledně vigantolvitu jestli je to doplněk na dlouhodobější užívání nebo stačí když ho budu brát jenom v období podzim, zima ?

 33. Ahoj maminky. chtěla bych se zeptat, doktorka mýmu synovi předepsala vigantol 1kapka na každý den. užíváte? jak často? jak to vašemu mrňousovi podáváte? a jaké s tím máte zkušenosti? děkuju moc za odpovědi :)

  • Ahoj. Já mám 3 dětičky a všechny užívají vigantol.každý den dáváme jednu kapku.Přimíchávám jim to do mlíčka.chuťovo to vúbec není poznat a v pohodě to vypijou.přes zimu mi doktorka odporučila dávat kapky dvě. Dětičky jsou úplně v pohodě…

 34. Ahoj. náš drobeček užíval vigantol taky 1 kapku denně. jen přes zimu sme kapali dvě. Přes zimu když nesvítí sluníčko je potřeba vitaminu D větší. skonzultuj s doktorkou.
  u nás žádné vedlejší účinky. všechno tip top.

 35. My používáme doma Vigantol (celá rodina) a nemůžeme si stěžovat :)

 36. Kristy, je lepší ho užívat dlouhodobě! A víc pře zimu :)

 37. Niky, zajdi normálně za svou obvoďačkou, ona ti řekne co a jak a případně ti něco předepíše. Zeptej se na Vigantol :)

 38. My Vigantol používáme a vše je teda ok. Používají ho i moje kamarádky a nikdy problém neměly…

 39. já dětem kapu vitamín D, kterej sem si koupila přes net, myslím, že to byly stránky nutraday

 40. tenhle obchod také znám a jsem s produkty od nich velice spokojená, takže bych za sebe mohla také jen doporučit

 41. My kupujeme 100%bio šťávu z 21 druhu ovoce a zeleniny, kde je 10 vitamunu a 200%vit. D …přímo od pěstitele z německa…1 moka lzička nahradi DDD …za 15 kc na den..od te doby žádné nemoce :-)

 42. Já pravidelně doplňuji vitamístava/omega-3-one-a-day/. Četla jsem na tady toho výrobce samou chválu, hlavně na to jejich složenín díky tady tomu doplňku omega 3 http://www.naturevia.cz/e-shop/nervova-sou

 43. Tak o doplňcích naturevia se celkově ví, že mají nejkvalitnější doplňky stravy, co se týče složení, taky si kupuju doplňky jenom od nich.

 44. Hlavně je potřeba na to dávat pozor no, protože třeba v Maxovi mi místo toho, pro co jsem si přišla cpali ty jejich doplňky, které nejsou vůbec kvalitní.

 45. vitamín D není dobré podceňovat, raději ho doplním nějakými kapkami sobě i dětem, než pak doufat, že nebudou trvalé následky a hlavně ty potraviny, ze kterých je doplnit, to taky není nějaká hitparáda teda

 46. Naše rodina už delší dobu bere doplňky od slovenského výrobce Biomin, protože jejich produkty jsou ve vegan složení a jsou bez laktozy a lepku, což vyhovuje nejvíce mě.Tobolky s vitamínem D3 Extra jsem nejdříve začala já brát, kvůli zhoršené imunitě a pak se přidal manžel a dcera.Já kvůli zdravotním problémům moc nemůžu na slunce, takže je to jediná cesta, jak tento důležitý vitamín do sebe dostat.

  • Dobrý den Jano,
   já mám s tímto výrobcem také zkušenosti a již delší dobu doma máme od něj mnoho dopňků.Zmíněný D3 extra beru dlouho, také kvůli imunitě, ta se mi zhoršila před několika lety po zápalu plic, od té doby to semnou šlo z kopce.Nakonec se ukázalo, že mám málo déčka.Chodím na kontroly k obvodnímu a naposledy před měsícem se konečně ukázalo, že to je v požadované normě, tak v tom budu dál pokračovat, už mě to hodně vytrestalo.Teď nedávno ho začal brát i přítel, protože změnil povolání a je více mezi lidmi, tak aby si zvýšil imunitu, snad to bude dobré.

 47. Tak třeba novorozeňatum se vitamin D předepisuje ve formě třeba toho Vigantolu. A u starších lidí si myslím že stačí dobrá strava a nějaký ten pobyt na slunci. A co se týká třeba tenrakoviny tak vážně nevím jak to může být ale četl jsem že třeba i takovou masáží https://spaformen.cz/cs/massage/masaz-prostaty/ a že by si každý muž měl po 30 letech dojít na vyšetření prostaty. Jinak je to těžký se vyznat v nějakých informacích, co tak čtu tak co vědec nebo doktor tak to jiná metoda a jiny názor a tudíž i jiná léčba a to myslím i na jiné zdravotní problémy.

 48. Máte určitě pravdu v tom že by některé recepty také vaříme poprvé a někdy si pomáháme právě tím že se díváme i na video. Máme jeden takový oblíbený portál a tím jsou https://www.mlsnavarecka.cz/ Tam mně přijde že ten základ si vždy najdeme a pak hned víme kde co vařit. Je to na inspiraci super.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


Kontrolní text

*


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, reklamě a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close